សកម្មភាព/ការតាំងពិពណ៌

—— 2021.4.29 រីករាយថ្ងៃកំណើត Bro&Sis

១ (១)
១ (២)
១ (៣)
១ (៤)

——2021.5.19 ក្រុម Ruiwo សម្រាប់អាហារពេលល្ងាចដ៏ល្អ

ក្រុម Ruiwo
១ (២)
១ (៣)

—— 2021.5.22 ការឡើងភ្នំខ្ពស់។

IMG20210522125041
IMG20210522102339
IMG20210522130417
IMG20210522142012
IMG20210522142015

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Booth B01-11

Ruiwo ចូលរួម WPE&WHPE2021

សូមស្វាគមន៍មកកាន់យើងនៅ Boothលេខ B01-11.កំឡុងពេលថ្ងៃទី 28-30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2021!មកទីនេះដើម្បីផឹក សម្រាកបន្តិច។ប្រហែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះកំពុងរង់ចាំអ្នក។

6c1e1c05
c2287f4c